Arsenal khủng hoảng trầm trọng: Khi penalty được bình chọn là bàn đẹp nhất tháng

“Pháo thủ” có khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League sau 10 vòng. Ảnh: Arsenal FC
“Pháo thủ” có khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League sau 10 vòng. Ảnh: Arsenal FC
“Pháo thủ” có khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League sau 10 vòng. Ảnh: Arsenal FC
Lên top