Arsenal bỗng lột xác, giành lợi thế tại San Siro

Arsenal đã tạm chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng thời gian qua. Ảnh: BPI.
Arsenal đã tạm chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng thời gian qua. Ảnh: BPI.
Arsenal đã tạm chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng thời gian qua. Ảnh: BPI.