Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ánh Viên và Phước Hưng bỏ 2 nội dung ở Olympic 2016