Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ánh Viên thi đấu không thành công tại nội dung 200 m hỗn hợp