Ánh Viên nhận 2 thất bại ở AIMAG 2017

Ánh Viên không thể giành thêm tấm HCV nào nữa, khi thất bại ở 2 nội dung sở trường.
Ánh Viên không thể giành thêm tấm HCV nào nữa, khi thất bại ở 2 nội dung sở trường.
Ánh Viên không thể giành thêm tấm HCV nào nữa, khi thất bại ở 2 nội dung sở trường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top