Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ánh Viên mất suất vào chung kết đầy tiếc nuối