Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Andrei Arshavin cạo đầu kẻ thách thức mình