Ấn định thời gian trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Quang Hải vẫn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Ảnh: T.L
Quang Hải vẫn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Ảnh: T.L
Quang Hải vẫn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Ảnh: T.L
Lên top