Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Alexis Sanchez thừa nhận hành vi trốn thuế với tòa án