Ai xứng đáng làm Chủ tịch VFF?

Đừng quên những gì bóng đá và U.23 Việt Nam mang lại cho người dân Việt Nam. Ảnh: H.A
Đừng quên những gì bóng đá và U.23 Việt Nam mang lại cho người dân Việt Nam. Ảnh: H.A
Đừng quên những gì bóng đá và U.23 Việt Nam mang lại cho người dân Việt Nam. Ảnh: H.A