Ai “trả đũa” bầu Đức?

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi liên tục bị bầu Đức công kích, đả phá nên các trọng tài chịu nhiều sức ép. Ảnh: H.A
Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi liên tục bị bầu Đức công kích, đả phá nên các trọng tài chịu nhiều sức ép. Ảnh: H.A
Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi liên tục bị bầu Đức công kích, đả phá nên các trọng tài chịu nhiều sức ép. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM