Ai bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ Than Quảng Ninh?

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hứa sang tuần sẽ giải ngân và trả lương cho các cầu thủ. Ảnh: VPF
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hứa sang tuần sẽ giải ngân và trả lương cho các cầu thủ. Ảnh: VPF
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hứa sang tuần sẽ giải ngân và trả lương cho các cầu thủ. Ảnh: VPF
Lên top