AFF Cup 2018: Khốn khổ vì vé trận Việt Nam - Malaysia

Hàng nghìn người dân đội mưa xếp hàng đến mua vé trận Việt Nam - Malaysia.
Hàng nghìn người dân đội mưa xếp hàng đến mua vé trận Việt Nam - Malaysia.
Hàng nghìn người dân đội mưa xếp hàng đến mua vé trận Việt Nam - Malaysia.
Lên top