Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT VƯƠNG BÍCH THẮNG:

“ABG 5 không đặt nặng thành tích”