8 quốc gia không đồng ý hoãn SEA Games 31 sang năm 2022

SEA Games định kỳ tổ chức 2 năm/lần. Năm 2019, Philippines tổ chức SEA Games 30. Ảnh: AFP
SEA Games định kỳ tổ chức 2 năm/lần. Năm 2019, Philippines tổ chức SEA Games 30. Ảnh: AFP
SEA Games định kỳ tổ chức 2 năm/lần. Năm 2019, Philippines tổ chức SEA Games 30. Ảnh: AFP
Lên top