8 năm qua, Các "sát thủ" ở La Liga chưa từng “cùn” thế