75 quốc gia và vùng lãnh thổ có bản quyền ASIAD 18, riêng Việt Nam thì không

Việt Nam vẫn là quốc gia chưa có bản quyền phát sóng ASIAD 18 trước ngày khai mạc. Ảnh: Đ.Đ
Việt Nam vẫn là quốc gia chưa có bản quyền phát sóng ASIAD 18 trước ngày khai mạc. Ảnh: Đ.Đ
Việt Nam vẫn là quốc gia chưa có bản quyền phát sóng ASIAD 18 trước ngày khai mạc. Ảnh: Đ.Đ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM