7 vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020

Bộ Văn hoá, Thể thao và Dịch gặp mặt đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Bùi Lượng
Bộ Văn hoá, Thể thao và Dịch gặp mặt đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Bùi Lượng
Bộ Văn hoá, Thể thao và Dịch gặp mặt đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top