64 cơ thủ tranh tài tại giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương