Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

4 tuyển thủ Lào bán độ bị cấm thi đấu