Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

35 cầu thủ hỗn chiến vì một pha đá láo