Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

30 ứng cử viên cho danh hiệu QBV 2016, họ là ai?