Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

3 điểm và hàng tá nỗi lo với Manchester United

Ảnh: REX.
Ảnh: REX.