27 năm tại M.U, Sir Alex dùng "máy sấy tóc" có đúng 6 lần