21.6 và phóng viên thể thao ở UAE

Các phóng viên tác nghiệp ở UAE. Ảnh: T.T
Các phóng viên tác nghiệp ở UAE. Ảnh: T.T
Các phóng viên tác nghiệp ở UAE. Ảnh: T.T
Lên top