2020, một năm đáng quên đối với Lionel Messi?

Sự phi thường của Lionel Messi cùng lịch sử tạo nên những điều đặc biệt. Ảnh: AFP
Sự phi thường của Lionel Messi cùng lịch sử tạo nên những điều đặc biệt. Ảnh: AFP
Sự phi thường của Lionel Messi cùng lịch sử tạo nên những điều đặc biệt. Ảnh: AFP
Lên top