2 “Vua áo đen” được giới thiệu đề cử Fair-play 2019

Hành động kịp thời cứu cầu thủ Thiện Đức của trọng tài Ngô Duy Lân được giới thiệu đề cử Fair-play 2019. Ảnh: Vnexpresss
Hành động kịp thời cứu cầu thủ Thiện Đức của trọng tài Ngô Duy Lân được giới thiệu đề cử Fair-play 2019. Ảnh: Vnexpresss
Hành động kịp thời cứu cầu thủ Thiện Đức của trọng tài Ngô Duy Lân được giới thiệu đề cử Fair-play 2019. Ảnh: Vnexpresss
Lên top