Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

2 đội bóng thành Manchester: Đội nào chuyển nhượng “gà” hơn?