16/21 phiếu BCH tín nhiệm, Trưởng Ban trọng tài vẫn tại vị nên “hoà cả làng“