155 golfer tham dự giải golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14

Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 – Swing for the Kids 2020 có sự tham dự của hơn 155 golfer. Ảnh: Thuý Hà
Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 – Swing for the Kids 2020 có sự tham dự của hơn 155 golfer. Ảnh: Thuý Hà
Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 – Swing for the Kids 2020 có sự tham dự của hơn 155 golfer. Ảnh: Thuý Hà
Lên top