142 đội dự Giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội năm 2019

Giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội là sân chơi thường niên góp phần nâng cao thể chất trong học đường.
Giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội là sân chơi thường niên góp phần nâng cao thể chất trong học đường.
Giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội là sân chơi thường niên góp phần nâng cao thể chất trong học đường.
Lên top