12 ngày thử thách Mourinho, và một ông thầy 33 tuổi chờ "mở cửa"

Julian Nagelsmann đã mở cửa đến làm việc với Tottenham tại Tottenham, thế chỗ Jose Mourinho. Ảnh: AFP
Julian Nagelsmann đã mở cửa đến làm việc với Tottenham tại Tottenham, thế chỗ Jose Mourinho. Ảnh: AFP
Julian Nagelsmann đã mở cửa đến làm việc với Tottenham tại Tottenham, thế chỗ Jose Mourinho. Ảnh: AFP
Lên top