10.000 người vào sân bóng, đừng quên còn 15.000 người cách ly vì COVID-19

Còn rất nhiều CĐV không dùng khẩu trang khi cổ vũ. Ảnh Hoài Thu
Còn rất nhiều CĐV không dùng khẩu trang khi cổ vũ. Ảnh Hoài Thu
Còn rất nhiều CĐV không dùng khẩu trang khi cổ vũ. Ảnh Hoài Thu
Lên top