10 phút, Mane từ người hùng thành tội đồ và Liverpool đánh rơi 2 điểm