10 cách tập plank giúp eo thon không nhàm chán

Tập nhiều biến thế plank thay vì tư thế plank truyền thống để tránh nhàm chán
Tập nhiều biến thế plank thay vì tư thế plank truyền thống để tránh nhàm chán
Tập nhiều biến thế plank thay vì tư thế plank truyền thống để tránh nhàm chán
Lên top