Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

10 bức tượng và 10 câu chuyện lạ trong thế giới bóng đá