YouTube nhầm lẫn tai hại vụ cháy Nhà thờ Đức Bà với vụ 11.9

YouTube nhầm lẫn về vụ cháy ở Paris. Ảnh: AFP.
YouTube nhầm lẫn về vụ cháy ở Paris. Ảnh: AFP.
YouTube nhầm lẫn về vụ cháy ở Paris. Ảnh: AFP.
Lên top