Yếu tố không ngờ đang khiến Trái đất nóng lên

Các nhà khoa học cho rằng những đám mây có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên của Trái đất. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học cho rằng những đám mây có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên của Trái đất. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học cho rằng những đám mây có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên của Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top