Yếu tố khó tránh ảnh hưởng bão lũ trong thời gian tới

Ảnh vệ tinh bão Côn Sơn trên Biển Đông, ngày 9.9.2021. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Ảnh vệ tinh bão Côn Sơn trên Biển Đông, ngày 9.9.2021. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Ảnh vệ tinh bão Côn Sơn trên Biển Đông, ngày 9.9.2021. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Lên top