Yếu tố giúp Trung Quốc bước đầu chặn được đợt dịch biến thể Delta

Tình nguyện viên và nhân viên an ninh giao nhu yếu phẩm cho cư dân khu vực cách ly ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tình nguyện viên và nhân viên an ninh giao nhu yếu phẩm cho cư dân khu vực cách ly ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tình nguyện viên và nhân viên an ninh giao nhu yếu phẩm cho cư dân khu vực cách ly ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top