Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top