Yêu cầu hỗ trợ thảm họa cháy rừng California bị từ chối

Sân chơi trẻ em trong một trường học ở quận Fresno, California bị sức nóng của cháy rừng làm hư hại, Ảnh: AFP
Sân chơi trẻ em trong một trường học ở quận Fresno, California bị sức nóng của cháy rừng làm hư hại, Ảnh: AFP
Sân chơi trẻ em trong một trường học ở quận Fresno, California bị sức nóng của cháy rừng làm hư hại, Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top