Ý tưởng hộ chiếu vaccine: Cuộc tranh luận chưa có hồi kết

Thế giới tranh luận về hộ chiếu vaccine trong đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa của AFP
Thế giới tranh luận về hộ chiếu vaccine trong đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa của AFP
Thế giới tranh luận về hộ chiếu vaccine trong đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa của AFP
Lên top