Ý nghĩa không ngờ của cổ vật hình ốc sên bạc nhỏ bé thời trung cổ

Cổ vật ốc sên bạc thời trung cổ. Ảnh: Dịch vụ Tư vấn Khảo cổ học Tây Yorkshire.
Cổ vật ốc sên bạc thời trung cổ. Ảnh: Dịch vụ Tư vấn Khảo cổ học Tây Yorkshire.
Cổ vật ốc sên bạc thời trung cổ. Ảnh: Dịch vụ Tư vấn Khảo cổ học Tây Yorkshire.
Lên top