Ý nghĩa của Google Doodle hôm nay là gì?

Doodle mừng sinh nhật thứ 21 của Google. Ảnh: Google.
Doodle mừng sinh nhật thứ 21 của Google. Ảnh: Google.
Doodle mừng sinh nhật thứ 21 của Google. Ảnh: Google.
Lên top