Xương thiếu nữ cổ đại hơn 7.000 năm hé lộ tộc người hoàn toàn mới

Xương thiếu nữ ở hang  Leang Panninge xác định đây là thành viên của nền văn hóa Toalean. Ảnh:  Leang Panninge
Xương thiếu nữ ở hang Leang Panninge xác định đây là thành viên của nền văn hóa Toalean. Ảnh: Leang Panninge
Xương thiếu nữ ở hang Leang Panninge xác định đây là thành viên của nền văn hóa Toalean. Ảnh: Leang Panninge
Lên top