Xuồng điện cao tốc "bay" trên mặt nước ra mắt ở Thụy Sĩ

Xuồng điện cao tốc "bay" Candela trên hồ Lucerne gần Luzern, Thụy Sĩ. Ảnh:  andt.theiet.org.
Xuồng điện cao tốc "bay" Candela trên hồ Lucerne gần Luzern, Thụy Sĩ. Ảnh: andt.theiet.org.
Xuồng điện cao tốc "bay" Candela trên hồ Lucerne gần Luzern, Thụy Sĩ. Ảnh: andt.theiet.org.
Lên top