Xung đột Armenia và Azerbaijan: Chiến sự leo thang trước giờ ngừng bắn

Tên lửa và pháo kích qua lại giữa Armenia và Azerbaijan ngay trong sáng 10.10 khi hai bên nhất trí ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.
Tên lửa và pháo kích qua lại giữa Armenia và Azerbaijan ngay trong sáng 10.10 khi hai bên nhất trí ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.
Tên lửa và pháo kích qua lại giữa Armenia và Azerbaijan ngay trong sáng 10.10 khi hai bên nhất trí ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.
Lên top