Xuất khẩu vũ khí của Nga và Trung Quốc sụt giảm

Xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng trong 5 năm qua, trong khi của Nga và Trung Quốc giảm. Ảnh: AFP
Xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng trong 5 năm qua, trong khi của Nga và Trung Quốc giảm. Ảnh: AFP
Xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng trong 5 năm qua, trong khi của Nga và Trung Quốc giảm. Ảnh: AFP
Lên top