Xuất hiện tàn tích ngôi làng ma mị ẩn hiện dưới lòng hồ ở Italia

Tháp chuông của nhà thờ từ thế kỷ 14 là phần duy nhất có thể nhìn thấy của ngôi làng Curon. Nhưng việc rút nước sửa chữa hồ chứa đã khiến những tàn tích của ngôi làng cổ ở Italia này xuất hiện trở lại. Ảnh: AFP
Tháp chuông của nhà thờ từ thế kỷ 14 là phần duy nhất có thể nhìn thấy của ngôi làng Curon. Nhưng việc rút nước sửa chữa hồ chứa đã khiến những tàn tích của ngôi làng cổ ở Italia này xuất hiện trở lại. Ảnh: AFP
Tháp chuông của nhà thờ từ thế kỷ 14 là phần duy nhất có thể nhìn thấy của ngôi làng Curon. Nhưng việc rút nước sửa chữa hồ chứa đã khiến những tàn tích của ngôi làng cổ ở Italia này xuất hiện trở lại. Ảnh: AFP
Lên top